AFL

Opel touto zkratkou označuje svůj systém aktivní regulace toku předních světlometů.

Zkratkou AFL označuje Opel svůj systém Adaptive Forward Lightning pro regulaci toku předních světlometů.