CNG

Compressed Natural Gas – stlačený zemní plyn sloužící jako alternativní palivo pro spalovací motor.

Výhodou používání vozu, který je (většinou rovnou od výrobce) uzpůsoben ke spalování stlačeného zemního plynu, spočívá v nižší provozních nákladech a v nižších emisích, jakož i v tovární záruce.

Stlačený zemní plyn (CNG) je z více než 90 % čistý metan, který je lehčí než vzduch a volně se rozptyluje. V porovnání s benzinovými motory obsahují spaliny CNG zhruba o čtvrtinu méně emisí CO2 a v případě mnohem škodlivějších uhlovodíků a NOx jsou sledované emise nižší až o 80 %.

Teplota vzplanutí zemního plynu je 537 °C (LPG 450 °C, benzin 340 °C, nafta 250 °C).

Podle vyhlášek MV 268/2011 a MD 341/2002 je možné vozy s pohonem na CNG garážovat v uzavřených prostorách, avšak vždy se souhlasem majitele budovy. To je velký rozdíl oproti vozům s pohonem na LPG, které do garáží vůbec nesmí.

Většímu rozšíření brání zejména řídká síť plnicích stanic, která v ČR aktuálně čítá zhruba 60 míst.