LSD

Limited Slip Differential – jedná se o samosvorný diferenciál, který umožňuje rovnoměrnější přenos hnacích sil na hnaná kola.