Stop-Start

Způsob šetření paliva samočinným vypínáním motoru při zastavení vozu.

Stop-Start (nebo také Start-Stop) začali používat výrobci hlavně kvůli stále přísnějším emisním limitům. Z reálného uživatelského hlediska není přínos tohoto systému jednoznačný. Jednotliví výrobci používají různé konstrukční přístupy, přičemž fungování systému z hlediska řidiče je identické.

Pokud vůz zastavil (nebo je velmi blízko zastavení) a jsou splněny další podmínky (vyhodnocení konkrétní situace se zásadně liší model od modelu), jako např. teplota chladicí kapaliny, okolní teplota vzduchu, funkce klimatizace atd., dojde k samočinnému vypnutí motoru. Při čekání na křižovatce tedy motor neběží, čímž se šetří palivo. Při následném sešlápnutí spojky (popř. odbrzdění a sešlápnutí plynu u automatických převodovek) se motor znovu sám nastartuje.