VSC

Vehicle Stability Control – zkratka používaná Toyotou pro elektronický stabilizační systém, jinak známý pod zkratkou ESP.

viz. ESP.