Common Rail

S přehledem nejpoužívanější systém přímého vstřikování nafty pod vysokým tlakem u současných turbodieselových motorů.

Označení Common Rail se používá pro palivové potrubí, které je společné pro všechny válce. Soustava zahrnuje vysokotlaké čerpadlo a společný palivový zásobník. Do zásobníku je palivo dopravováno pod vysokým tlakem (cca 2000 barů) čerpadlem a dále je rozvedeno k jednotlivým vstřikovačům. Samotné vstřikování je velmi přesně řízeno elektronikou, aby byla zajištěna maximální efektivita.