HUD

Head-Up Display – promítání jízdních údajů nejčastěji přímo na přední sklo v zorném poli řidiče.

Některé systému používají pro promítání průhlednou destičku, která  se vysouvá před řidičem. Častější však je promítání údajů přímo na čelní sklo před řidičem (lze si regulovat pozici těchto údajů, jejich počet i intenzitu promítaného obrazce). Moderní systémy už promítají barevně.