Přímý vstřik benzinu

U motorů s přímým vstřikem benzinu se směs vzduchu a paliva tvoří přímo ve spalovacím prostoru, což zvyšuje efektivitu spalování.

Během nasávacího zdvihu je otevřeným sacím ventilem nasáván pouze vzduch, palivo je do spalovacího prostoru vstříknuto pod vysokým tlakem speciálními vstřikovači. Přesné odměřování, příprava a rozvod nasávaného vzduchu a vstřikovaného paliva při každém pracovním zdvihu pístu válce vede k nízké spotřebě paliva a nízké hladině emisí.