GDI

Gasoline Direct Injection – zkratka pro motory s přímým vstřikem benzinu.

viz Přímý vstřik benzinu